close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

دعوت به مجمع مورخ 1398/07/13 ساعت 11:00

از کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری مدیریتی و ارکان صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد دعوت می گردد تا در جلسه مجمع روز شنبه مورخ 1398/07/13 ساعت 11:00 که در محل شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان واقع در گیشا، خیابان بلوچستان، خیابان البرز، پلاک 9 برگزار می گردد، حضور بهم رسانند.

دستور جلسه به شرح ذیل می­باشد:

1.       استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق

2.       استماع گزارش حسابرس راجع به صورت­های مالی

3.       تصویب صورت­های مالی و گزارش عملکرد حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به 31 خرداد ماه 1398

4.       استماع گزارش مدیر اجرا راجع به صرف مبالغ دریافتی

5.       استماع گزارش حسابرس راجع به نحوه مصرف مبالغ دریافتی توسط مدیر اجرا

6.       تصمیم­گیری درخصوص تصویب گزارش مدیر اجرا

7.       تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق

8.       تصمیم­گیری درخصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق

9.       سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.