close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

دعوت به مجمع مورخ 1398/10/15 ساعت 9:00

از کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری مدیریتی و ارکان صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد دعوت می گردد تا در جلسه مجمع روز یکشنبه مورخ 1398/10/15 ساعت 9:00 که در محل شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان واقع در گیشا، خیابان بلوچستان، خیابان البرز، پلاک 9 برگزار می گردد، حضور بهم رسانند.

دستور جلسه به شرح ذیل می­باشد:

1.       اعمال تغییرات در نحوه انتشار الکترونیکی آگهی ­ها و اطلاعیه ­های صندوق، موضوع بخشنامه 12010065 مورخ 02/10/1398 سازمان بورس و اوراق بهادار

2.       سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.