close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد

از کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و ارکان صندوق دعوت می گردد تا در جلسه مجمع این صندوق که در  روز شنبه مورخ ٠٢/١١/١٣٩٥ساعت  ١٠:٠٠ در محل شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان واقع در شهرک قدس- خیابان گلستان- خیابان گلستان  یک شرقی- پلاک ١٢ برگزار می گردد، حضور به هم رسانند.

دستور جلسه به شرح ذیل می باشد:

١-اصلاح ترکیب دارایی های صندوق جهت امکان اتخاذ موقعیت در معاملات قراردادهای اختیار معامله سهام