close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد مورخ 1396/07/15

از کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و ارکان صندوق دعوت می گردد تا در جلسه مجمع این صندوق که در روز شنبه مورخ 1396/07/15ساعت 11 در محل شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان واقع در کوی نصر(گیشا)، خیابان بلوچستان، کوچه البرز، پلاک 9 طبقه 4برگزار می گردد، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه به شرح ذیل است:
1.تصویب صورت های مالی سالانه منتهی به 31 خرداد 1396
2.سایر موارد